Herinrichting van een wasstraat

REFERENTIES

Auto wassen

De wasstraat werd gerenoveerd bij deze autohandelaar. De waterdichting werd uitgevoerd met ons AE waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan – dit werd gelijmd met M21 HP Speed. Het bijzondere hierbij is dat de twee producten niet alleen in het systeem worden getest – ook de stuikoverlap met de desbetreffende tegellijm is voldoende.
De tegels werden ook verlijmd met M21 HP Speed; de voegen werden gemaakt met onze epoxyharsverbinding Multifuge Diamond MAX.